Tissue Paper Pom Pom 30cm - Ivory

Tissue Paper Pom Pom - Ivory
Tissue Paper Pom Pom - Ivory
Price: $2.50
Qty:   

30cm tissue paper pom pom (assembly required).